woensdag 1 oktober 2008

België draagt bevel KAIA over aan Hongarije

De Belgische soldaten die in de Afghaanse hoofdstad het bevel voerden over het Kabul International Airport (KAIA) hebben dat op 1 oktober overgedragen aan manschappen uit Hongarije.

Dat heeft het Belgische ministerie van Landverdediging gemeld. Brussel leidde een jaar lang de verkeersleiding en de beveiliging voor het vliegveld.

De Belgische minister van Landsverdediging Pieter De Crem en zijn collega van Ontwikkelingssamenwerking Charles Michel waren bij de bevelsoverdracht aanwezig.

Beide ministers brengen samen met een delegatie van de parlementscommissie voor Landsverdediging een tweedaags bezoek aan de Belgische troepen in Afghanistan.

Er blijven wel 250 Belgen in Kabul achter om het vliegveld te bewaken.

Hongarije leidt daarnaast het Provinciaal Reconstructie Team van de ISAF-veiligheidsmacht in de noordelijke provincie Baghlan.

België heeft sinds 1 september ook 4 F-16 gevechtsvliegtuigen gestationeerd op de internationale luchthaven van Kandahar in het zuiden van Afghanistan.

Tijdens hun bezoek spraken beide ministers af dat België meer werk zou maken van een civiel-militaire oplossing voor Afghanistan.

Defensie en Ontwikkelingssamenwerking in België “willen samen werken aan een verdere ontwikkeling in Afghanistan. Ze willen bijkomende fondsen vrijmaken voor landbouwsteun, voedselhulp en de versterking van de Afghaanse capaciteiten en instellingen, aldus het ministerie.

Dit zou echter enkel mogelijk zijn in een veilige omgeving, die de militairen moeten verzekeren.

"Voor Afghanistan is het niet of de militaire optie, of aandacht voor ontwikkeling. Het moet 'en-en' zijn,” aldus de ministers.

“In Kabul blijven de Belgen nog wel de veiligheid van de luchthaven verzekeren. In het zuiden van het land, in Kandahar, ondersteunt een honderdtal militairen de ontplooiing van vier F-16’s,” zo meldt een woordvoerder van het Belgische leger.

vrijdag 26 september 2008

Militairen uit België gewond in Kandahar

Bij een raketbeschieting op de internationale luchtmachtbasis in Kandahar zijn donderdagavond twee Franstalige Belgische soldaten gewond geraakt.
Militairen uit België gewond in Kandahar

zondag 24 augustus 2008

België stuurt F-16’s en extra OMLT naar Afghanistan

De Belgische minister van Defensie Pieter De Crem heeft intussen ontkend dat de NAVO ook om Belgische grondtroepen heeft gevraagd in het zuiden van Afghanistan naar aanleiding van berichten op zaterdag in de media.

De Crem beweert dat die vraag nooit aan België is gesteld, en indien het zou worden gevraagd dan zouden de Belgen dat weigeren.

De minister deelde volgens de krant De Tijd mee dat de NAVO wel een grotere bijdrage aan zijn land heeft gevraagd voor de ISAF-operatie in Afghanistan.

Het Belgische ministerie van Defensie stuurt daarom een extra Operational Mentoring and Liaison Team (OMLT). Deze teams zijn bedoeld om de Afghaanse veiligheidsdiensten te trainen.

De krant bericht dat dit concreet betekent dat “er vijftig mensen extra worden ingezet voor de operatie die het luchtverkeer in Kabul regelt en waarover de Belgische delegatie de leiding heeft tot 1 oktober”.

De bewindsvoerder benadrukte dat “Defensie niet op eigen houtje extra mankracht kan sturen en dat het steeds om beslissingen van de hele regering gaat”.

De minister zal op 31 augustus naar Afghanistan reizen om daar de aankomst van de vier F-16's te verwelkomen.

Deze zullen op 1 september samen met ongeveer 100 militairen naar het Aziatische land vliegen om deel te nemen aan de activiteiten die vanaf de grote luchtmachtbasis van Kandahar door de buitenlandse troepen worden ontplooid.

De Belgische troepenbijdrage aan de internationale strijdmacht zal door deze acties 450 manschappen gaan tellen. De Belgen zijn dan actief in Kabul, in Kunduz en in Kandahar.

De ISAF-veiligheidsmacht die wordt geleid door de NAVO telde volgens cijfers van de NAVO in juni 52.400 personeelsleden. Deze zijn afkomstig uit 40 landen.

De Crem ontkende dus dat de NAVO om extra militairen heeft gevraagd aan zijn land, hoewel de NAVO in het algemeen de deelnemende landen vaak heeft verzocht om meer troepen te sturen voor de ISAF-missie die te maken heeft met een opstand van de Taliban.

Zie ook
Vier F-16’s België naar Kandahar in Afghanistan voor operatie Guardian Falcon

zaterdag 9 augustus 2008

Soldaten uit België vertrokken naar Kandahar in Afghanistan

Vrijdag zijn 40 militairen uit België vanaf de luchtmachtbasis van Melsbroek naar Afghanistan vertrokken. Ze vormen de voorhoede van een detachement met 4 F-16 gevechtsvliegtuigen dat vanaf Kandahar Air Field gaat opereren.

De soldaten maken deel uit het vierde geniekorps van Amay en het Field Accomadation Unit (FAU). Ze hebben tot taak om de komst van vier F-16 gevechtsvliegtuigen op de basis van Kandahar voor te bereiden die deel gaan nemen aan de ISAF-troepenmacht.

Het contingent bestaat uit 39 Franstalige troepen en een Nederlandstalige. Ze zullen nauw samen gaan werken met Nederland en Frankrijk die al gevechtsvliegtuigen op de luchtmachtbasis van Kandahar hebben gestationeerd.

De beslissing van de Belgische regering wordt niet door iedereen in het land gesteund. Zo vindt de oppositiepartij SP.A dat de Belgische militairen niets te zoeken hebben in de “zinloze oorlog in Afghanistan”.

In de Belgische krant De Gazet van Antwerpen zegt Dirk Van der Maelen van de SP.A “dat de operatie in Afghanistan volledig haar doel mist”.

Volgens hem "is er meer nood aan humanitaire operaties in het land dan aan een nieuwe militaire interventie”.

De SP.A wijst er ook op dat de dure operatie (22,6 miljoen euro) het budget van het ministerie van Defensie overstijgt.

De Belgen die nu naar Afghanistan zijn vertrokken vormen de voorhoede van ruim 100 soldaten die Brussel in de zuidelijke stad Kandahar gaat stationeren.

België is al in Afghanistan en zorgt voor de beveiliging van het internationale vliegveld van Kabul (KAIA) en levert troepen voor het Regionaal Commando Noord van de ISAF-veiligheidsmacht.

Op 1 februari 2008 besloot de federale regering van België om vanaf september vier F-16-vliegtuigen naar het zuiden van Afghanistan te sturen vergezeld van 140 extra manschappen als aanvulling op de al bestaande bijdrage aan de ISAF-veiligheidsmacht.

woensdag 2 juli 2008

F-16’s België krijgen geen gevechtsoperaties in Afghanistan

De F-16-vliegtuigen die de Belgische regering in september voor de ISAF naar het vliegveld van de zuidelijke stad Kandahar in Afghanistan stuurt zullen daar alleen in uiterste noodgevallen deelnemen aan gevechtsoperaties tegen de Taliban en al-Qaida.

Dat hebben media in België gemeld. De laatste tijd was er een felle discussie gaande in het land over het feit dat de Belgen nu misschien mee zouden gaan vechten in Afghanistan.

Op 1 februari nam de federale regering namelijk de beslissing om vanaf september vier F-16-vliegtuigen naar het zuiden van Afghanistan te sturen vergezeld van 140 extra manschappen. Maar de Belgische “rules of engagement” verschillen van de Nederlandse

Bevoegdheden
Bij de Belgische militairen zou er wat verwarring zijn ontstaan omdat de Nederlanders wat ruimere bevoegdheid hebben. De Belgen kunnen niet altijd deelnemen aan de ruimere bevoegdheden van de Nederlanders.

Kranten in België schreven al: “Onze jongens moeten misschien meevechten in Afghanistan. De Belgen zullen met Nederlandse F-16's aan acties deelnemen. En dat terwijl ons land niet met hetzelfde engagement in Afghanistan aanwezig is.”

De Belgische minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht en minister van Defensie Pieter De Crem benadrukten deze week dat de F-16’s pas in absolute noodgevallen de operatie Enduring Freedom (OEF) zullen ondersteunen die door de VS wordt geleid.

De scheidslijn tussen de vechtmissie Operation Enduring Freedom en de opbouwmissie van ISAF is niet altijd even helder. De militairen van beide missies bevinden zich vaak in dezelfde gebieden

Enduring Freedom, waarvan de troepenmacht ook wel wordt aangeduid met “de coalitie”, richt zich tegen de Taliban en al-Qaida.

Binnen de ISAF zelf bestaan ook verschillen in de mandaten die de legermachten van hun regeringen hebben meegekregen. Hierdoor worden bijvoorbeeld verschillende invullingen gegeven aan de term “zelfverdediging”.

Tegenstanders van de inzet van de F-16’s wijzen er onder meer op dat de beslissing eerder dit jaar is genomen zonder dat er is gedebatteerd in het Belgische parlement en dat er door de inzet van de jachtbommenwerpers ook slachtoffers onder de burgers kunnen vallen.

Volgens de “rules of engagement”, de aanvalsvoorwaarden, mogen piloten doelwitten pas onder vuur nemen als ze “ondubbelzinnig zeker zijn”. Ook kan de Belgische officier in het operationele commando elke opdracht herroepen.

De gevechtsvliegtuigen zullen worden ingezet als afschrikmiddel, voor verkenningsvluchten en om te bombardementen.

Zelfverdediging
Zichzelf verdedigen mogen de soldaten van de ISAF-macht altijd. Dat leidt dan weer vaak tot gevechten wanneer ISAF-soldaten worden beschoten en dan wordt er vervolgens luchtsteun ingeroepen.

De Belgische F-16’s zullen in principe dus alleen de ISAF-missie van de NAVO ondersteunen. Maar ISAF-troepen zijn veelvuldig in grondgevechten verwikkeld waarbij luchtsteun wordt verleend.

Zo komen de Nederlandse toestellen, ook gevechtshelikopters, vaak in actie en voeren ze beschietingen uit. Het Nederlandse ministerie van Defensie zegt daarna dan vaak “dat er vermoedelijk slachtoffers zijn gevallen onder de tegenstanders”.

De Belgische en Nederlandse gevechtsvliegtuigen zullen deel gaan uitmaken van een gezamenlijk detachement en zijn gestationeerd op de luchthaven van Kandahar.

Het Nederlandse ministerie van Defensie meldde donderdag dat “met de komst van twee Belgische F-16’s per 1 september Nederland twee jachtvliegtuigen uit Afghanistan terug kan halen”.

In het besluit van eind november 2007 om de missie te verlenging was al vastgelegd dat er twee Nederlandse toestellen terug zouden keren. Momenteel maken 6 van dergelijke vliegtuigen deel uit van de Air Task Force die Den Haag in Kandahar heeft.

België neemt sinds 2002 deel aan de ISAF-veiligheidsmacht in Afghanistan. Het land voert daar momenteel ook het bevel over de militaire activiteiten op de internationale luchthaven van Kabul (KAIA).

woensdag 23 april 2008

België en Luxemburg en BELU-ISAF 16 en Kunduz 17 in Afghanistan

Binnen de ISAF-veiligheidsmacht van de NAVO vervult België nu twee hoofdtaken. Er is sprake van de zending BELU ISAF 16 en KUNDUZ 17. Belgen ondersteunen het PRT in Kunduz en zijn “leadnation” op de internationale luchthaven van Kabul (KAIA).

Op 1 oktober 2007 nam België het bevel over het KAIA van Noorwegen over. Het huidige regiment in Kabul wordt geleid door het 2 Bataillon Commando uit Flawinne.

Het detachement bestaat uit Nederlandstalige en Franstalige militairen uit verschillende eenheden, en wordt versterkt door een Luxemburgse sectie.

De hoofdopdracht bestaat uit het beveiligen van het vliegveld van Kabul in een internationaal samenwerkingsverband. De Belgische soldaten werken in opdracht op het Kabul International Airport (KAIA).

Op het vloegveld van Kabul is België “Leadnation”. Het detachement staat onder bevel van kolonel-vlieger Mike De Coninck. Het motto van de missie is “Be Vigilant, Get Solutions”.

De huidige lichting BELU-ISAF16 is in Kabul actief van midden februari 2008 tot begin juli 2008.

Het totaal aantal Belgische soldaten in Afghanistan bestaat momenteel uit ongeveer 360 manschappen.

Kunduz
Sinds juli 2005 zet België militairen in voor het Provicial Reconstruction Team Kunduz (PRT KUNDUZ), dat wordt geleid door Duitsland en behoort tot het regionaal Commando Noord van de ISAF dat eveneens wordt geleid door Duitsland.

Kapitein Nicolas Pinola, de Detachementscommandant, noemt de Belgische inbreng in het PRT Kunduz “kleinschalig, maar erg gewaardeerd door onze Duitse collega’s. Alle Belgische medewerkers zijn “professionals” in hun vakgebied”.

In totaal werken er 22 Belgen in verschillende domeinen. Zoals het detachement in Kabul kennen ze een rotatieperiode van 4 maanden. Alle Belgen zijn geïntegreerd in één van de Duitse diensten van het PRT KUNDUZ.

Elf Belgische militairen werken voor het Operatiecentrum van PRT Kunduz en staan in voor de veiligheid van de ISAF troepen en de lokale bevolking op het gebied van niet-ontplofte tuigen en IEDD (Improvised Explosive Device Disposal - neutralisatie van geïmproviseerde explosieve tuigen).

Vier personen van het 2e Regiment Veldartillerie vormen een Belgisch Tactical Psy Ops Team (naast een Duitse Tactical Psy Ops Team).

Zij zijn verantwoordelijk om de ISAF communicatie met de plaatselijke bevolking te onderhouden. Dit gebeurt door middel van het verspreiden van ISAF publicaties.

Vier personen van de “Aircomponent” (1W Beauvechain, Basis Koksijde, 15 W Melsbroek, 2W Florennes) zijn verantwoordelijk voor het Marshallen, begeleiden, laden en lossen van alle vliegtuigen die gebruik maken van de luchthaven van Kunduz.

Twee personen, afkomstig van DG IPR Evere en 10 W Kleine Brogel, staan in voor het onderhoud en de controle van de NATO communicaties van het PRT in Kunduz.

Tenslotte levert het Belgische ministerie van Defensie een ambulancier (CMO1 Leopoldsburg) die volledig geïntegreerd is in het Duitse “Rettungszentrum”, de kliniek van het PRT Kunduz.

Vanaf midden 2008 staat er een uitbreiding van de Belgische missie gepland naar het zuiden van Afghanistan. België zal dan 4 F-16 gevechtsvliegtuigen stationeren op het Kandahar Air Field (KAF) om de bondgenoten in het zuiden te steunen

donderdag 10 april 2008

Belgen mogen geweld gaan gebruiken in zuiden van Afghanistan

De vier F-16’s uit België die vanaf 1 september vanaf de luchtmachtbasis in Kandahar in het zuiden van Afghanistan gaan opereren voor de ISAF-veiligheidsmacht mogen bombardementen uitvoeren.

Dat heeft volgens de media in het land de Belgische minister van Defensie Pieter De Crem (CD&V) verklaard.

De Crem, minister-president Leterme en minister van Buitenlandse Zaken De Gucht gaven in de gemengde commissies van Buitenlandse Zaken en Defensie van Kamer en Senaat een verslag over de NAVO-top van Boekarest.

De Belgische inzet van F-16’s in het zuiden zal voorlopig vier maanden duren.

Tegenstanders van de inzet van de F-16’s wijzen er onder meer op dat beslissing is genomen zonder dat er is gedebatteerd in het Belgische parlement en dat er door de inzet van de jachtbommenwerpers ook slachtoffers onder de burgers kunnen vallen.

Volgens de “rules of engagement”, de aanvalsvoorwaarden, mogen piloten doelwitten pas onder vuur nemen als ze “ondubbelzinnig zeker zijn”. Ook kan de Belgische officier in de operationele commando elke opdracht herroepen.

De gevechtsvliegtuigen zullen worden ingezet als afschrikmiddel, voor verkenningsvluchten en om te bombardementen.

zondag 6 april 2008

Motief voor extra troepenzending België naar Afghanistan

De Belgische minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht heeft het besluit van de regering Leterme verdedigd om extra militairen naar Afghanistan te sturen voor de ISAF. Volgens de bewindsman “versterkt de beslissing het gewicht van België op internationaal vlak”.

De Belgische regering nam het besluit zonder dat er een debat aan vooraf ging in het parlement.

Verder zijn tegenstanders van de uitbreiding van het mandaat van mening dat het land meer betrokken raakt in een oorlog, waarbij het maken van burgerslachtoffers ook vrijwel onvermijdelijk is.

De Gucht echter beweert dat als België niet deelneemt aan deze internationale inspanning het anders geen rol speelt op het internationaal vlak.

Hij ontkende echter dat België door extra militairen te sturen zou zijn gezwicht voor Amerikaanse druk.

De Gucht zei dat het op vraag van de NAVO is dat zijn land meer soldaten stuurt, maar dat de beslissing een strikte Belgische aangelegenheid is.

België zal vanaf september voor vier maanden vier F-16’s aan de ISAF-missie in het zuiden van Afghanistan leveren.

De Verenigde Staten hebben de laatste maanden onder meer Duitsland onder druk gezet om soldaten te sturen naar het zuiden van Afghanistan.

De Belgische minister herinnerde er aan dat de missie in Afghanistan een mandaat heeft van de Verenigde Naties. De beslissing om extra F16's en 80 militairen te sturen is overigens niet uitzonderlijk voor De Gucht.

Hij zei dat België dat ook al in 2003 heeft gedaan naar aanleiding van de verkiezingen in het Aziatische land.

Tegenstanders van de Belgische beslissing om meer soldaten te sturen naar Afghanistan wijzen erop dat het besluit is genomen zonder enig parlementair debat. Voor Pax Christi Vlaanderen is dit bijvoorbeeld “onaanvaardbaar”.

Pax Christi Vlaanderen is van mening dat het niet consulteren van het parlement bij het nemen van de belangrijke beslissing om extra troepen en vliegtuigen naar Afghanistan te sturen getuigt van weinig respect voor het democratisch stelsel.

De beslissing “sluit bovendien een debat ten gronde uit over essentiële elementen waarmee rekening gehouden moet worden bij elke beslissing over het Belgische engagement in Afghanistan,” aldus Pax Christi Vlaanderen.

België neemt momenteel met ongeveer 300 soldaten deel aan de International Security Assistance Force. De Belgen zijn gelegerd in Kabul en het noorden van Afghanistan.

In de tweede helft van dit jaar wil het land 4 F-16-gevechtsvliegtuigen en 100 militairen naar de zuidelijke provincie Kandahar sturen.

Voor en tegenstanders
De opstand van de Taliban is in het zuiden het hevigst. België wil daar onder meer nauw samenwerken met Nederland. Voorstanders van de missie zien het als steungetuigenis aan de NAVO.

Tegenstanders van de uitbreiding van het Belgisch mandaat zeggen dat België hiermee overstapt van zuiver logistieke en ondersteunende opdrachten naar participatie in oorlogsoperaties.

Zij vinden de huidige Belgische interventie in Afghanistan al betwistbaar. Deze dreigt nu uit te lopen op een oorlogsoperatie, waarbij burgerslachtoffers haast onvermijdelijk zijn.

zaterdag 15 maart 2008

België brengt bezoek aan luchtmachtbasis in Kandahar

Een Belgische delegatie is de afgelopen dagen op verkenning geweest bij de Nederlandse Air Task Force op Kandahar Air Field (KAF). België zal vanaf september voor vier maanden vier F-16’s aan de ISAF-missie in het zuiden van Afghanistan leveren. België stuurt F-16’s naar Kandahar

maandag 25 februari 2008

België zit opnieuw vast zonder airbussen voor Afghanistan

De aflossing van ISAF-troepen uit België in Afghanistan wordt met enkele dagen vertraagd door pech met de nodige Airbussen. De twee Airbussen van Defensie staan met averij aan de grond en het toestel dat ze moest vervangen kreeg niet de nodige toelatingen.
Belgen vast in Kabul

vrijdag 22 februari 2008

België gaat F-16's leveren voor Zuid-Afghanistan

België levert vanaf september 2008 voor minimaal vier maanden een F-16-detachement dat wordt gestationeerd op Kandahar Air Field. Dat staat in de periodieke kamerbrief van vorige week van de Nederlandse regering.

Nederland zal het buurland helpen bij de ontplooiing en stationering van de gevechtsvliegtuigen. De Belgische F-16’s kunnen in heel Zuid-Afghanistan worden ingezet.

“Minister De Crem kreeg vier F-16's voor Afghanistan mee om zijn transatlantische geloofsbelijdenis te gaan doen,” aldus media in België, waar men veel terughoudender is dan in Canada, de Verenigde Staten, Groot-Brittannië of Nederland om aan de oorlog in het zuiden tegen de Taliban deel te nemen.