woensdag 30 november 2011

Troepen België in 2014 vertrokken uit Afghanistan

De Belgische formateur Elio Di Rupo en de zes partijen die in België een coalitie proberen te vormen hebben dinsdag besloten dat de laatste Belgische militairen in 2014 uit Afghanistan vertrekken. De terugtrekking begint in 2012.

Dat schrijft de krant De Standaard. Op dit ogenblik heeft Brussel ongeveer 600 soldaten in Afghanistan gelegerd.

De onderhandelaars van PS, CD&V, MR, Open Vld, SP.A en CDH kwamen overeen om vanaf volgend jaar te starten met de terugtrekking van de Belgische soldaten, met als perspectief dat de laatste militairen in 2014 vertrekken.

België zal wel, conform de NAVO-top van Lissabon, de mogelijkheid open houden om na 2014 nog in Afghanistan aanwezig te blijven ter ondersteuning van de civiele samenleving.

Belgische soldaten zijn gestationeerd op het vliegveld van Kabul en in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz. Vanaf Kandahar Airfield (KAF) in het zuiden van Afghanistan opereren Belgische F-16-gevechtsvliegtuigen.

De zes Belgische F-16's en hun bemanning die in Kandahar gestationeerd zijn zorgen voor luchtsteun aan de grondtroepen van de internationale troepenmacht ISAF in Afghanistan.

Sinds februari 2011 nemen ook vier Belgische trainers deel aan een mentorings- en coachingsopdracht voor de Afghaanse luchtmacht.

In juni van dit jaar besloot het Belgische kernkabinet de troepen in de Afghaanse hoofdstad Kabul in de loop van 2012 helemaal terug te trekken, maar wel een actieve bijdrage te blijven leveren in Kunduz en Kandahar.

donderdag 30 juni 2011

België wil troepen uit Kabul volledig terugtrekken maar actief blijven in Kunduz

België zal zijn troepen in de Afghaanse hoofdstad Kabul in de loop van 2012 helemaal terugtrekken. Brussel zal wel een actieve bijdrage blijven leveren in Kunduz en Kandahar.

Dat heeft het Belgische kernkabinet woensdag bepaald. De krant De Standaard schrijft dat de beslissingen binnenkort worden besproken met de betrokken internationale partners.

Belgische troepen zijn op drie locaties in Afghanistan gestationeerd.

Kabul
De terugtrekking uit de Afghaanse hoofdstad zal geleidelijk verlopen en gaat uit van de vaststelling dat de veiligheidssituatie is verbeterd en dat de overdracht van de veiligheidstaken aan de Afghanen kan worden voortgezet.

In Kabul zijn 325 soldaten gelegerd. Ze zorgen voor de beveiliging van de luchthaven en hebben vrijwel niets te doen.

Kunduz en Kandahar
België zal wel een actieve bijdrage blijven leveren in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz en de zuidelijke provincie Kandahar.

In Kunduz trainen Belgen het Afghaanse leger en vanaf Kandahar Airfield voeren 6 F16’s luchtoperaties uit.

Brussel is van plan om tegen het najaar in het licht van de Afghanistan-conferentie in Bonn te bepalen welke civiele bijdragen kunnen worden geleverd. De conferentie in Bonn wordt begin december 2011 gehouden.

In Kunduz leiden 127 Belgen Afghaanse militairen op. In de Zuid-Afghaanse stad Kandahar zijn 6 Belgische F-16’s gestationeerd met 116 manschappen.

Libanon
België zal aan de Verenigde Naties voorstellen om de Belgische bijdrage aan de VN-operatie UNIFIL in Libanon, die tot nu toe was toegespitst op ontmijning, naar andere taakstellingen te doen evolueren.

Somalië
Voor de Somalische kust zal België in het najaar 2012 voor een periode van 3 maanden een fregat inzetten voor de bestrijding van de piraterij in het kader van de operatie Atalanta van de Europese Unie.

Congo
In de Democratische Republiek Congo zal het detachement C-130 verder ter beschikking houden van de VN-operatie MONUSCO. Hiermee wordt onder meer de Congolese verkiezingsagenda als ondersteund.

Deze herschikking van de Belgische troepenmacht in het buitenland zal naar verwachting een besparing opleveren die wordt geraamd op 25 miljoen euro.

Op een kaart van het Belgische ministerie van Defensie staat aangegeven waar troepen uit België zich wereldwijd bevinden:

(Kaart, MvD België)

zondag 26 juni 2011

De Crem wil helft Belgische troepen uit Afghanistan terugtrekken

De Belgische minister van Defensie Pieter De Crem (CD&V) gaat de regering en de partners in de ISAF-veiligheidsmacht voorstellen het aantal Belgische troepen in Afghanistan in 2012 te halveren.

Dat heeft De Crem zondagmiddag aangekondigd in de journaals van VTM en RTL. De Belgische troepenreductie zal plaatsvinden in het verlengde van de gedeeltelijke terugtrekking die president Barack Obama afgelopen week aankondigde voor de Amerikanen.

Tot 31 december van dit jaar hebben de Belgen een mandaat om met maximaal 626 manschappen deel te nemen aan de International Security Assistance Force van de NAVO.

Belgische troepen zijn op drie locaties in Afghanistan gestationeerd. In Kabul zijn 325 soldaten gelegerd. Ze zorgen voor de beveiliging van de luchthaven en hebben vrijwel niets te doen.

In Kunduz leiden 127 Belgen Afghaanse militairen op. In de Zuid-Afghaanse stad Kandahar zijn Belgische F-16’s gestationeerd met 116 manschappen.

De terugtrekking betreft vooral het detachement in Kabul. Een compagnie met vijf pelotons die de luchthaven bewaakt zal in het geheel teruggetrokken worden.

De Crem meldt dat de opdrachten die bijdragen tot de “Afghanisatie” en de opleiding van het Afghaanse leger zullen worden voortgezet.

Hij noemt dit opdrachten die nog steeds vooruitgang boeken en die onontbeerlijk zijn voor de Afghaanse autoriteiten op termijn om het land naar autonomie te leiden.

Afghanistatie, ook wel de transitie of het Kabulproces genoemd, duidt aan dat de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van Afghanistan steeds meer in handen komt van de Afghanen zelf.

De afgelopen week meldden naast de VS ook Duitsland en Frankrijk dat ze hun troepental in Afghanistan willen afbouwen.

Zie ook:
Obama trekt 33.000 soldaten terug uit Afghanistan, eerst 10.000 dit jaar

woensdag 25 mei 2011

Stomdronken Belgische majoor die Duitse militairen uitschold in Kunduz terug naar België

De nummer twee van de Belgische missie in Kunduz, majoor Fabian Daras, is teruggehaald naar België nadat hij vorige week stomdronken in een Duitse bar in Kunduz Duitse collega's uitschold en met de dood bedreigde. Een Duitse officier kreeg een klap.

Dat hebben Belgische media gemeld. De militaire politie die op het incident werd afgstuurd kreeg vervolgens een scheldkanonnade en enkele doodsbedreigingen naar het hoofd geslingerd. Daras wou zelfs zijn wapen trekken.

Het incident vond ‘s avonds plaats in een Duitse dranktent - de 'Talibar' - in het legerkamp, buiten de diensturen van de betrokken militair. Het Belgische leger noemt het een “zeer ernstige gebeurtenis”.

De Belgische majoor Fabian Daras ging door het lint omdat hij van zijn Duitse collega’s geen wijn kreeg. Het weekblad Knack kon het proces-verbaal inkijken van de Belgische militaire politie in Kunduz.

Rond 3 uur trekt majoor Daras naar de Tali Bar voor een glas, meldt het proces-verbaal. Daras ziet er een Duitse militair met een fles wijn en vraagt of hij er iets van mag hebben. Maar de Duitse vrouw weigert waarop Daras kwaad wordt. Daarop verlaat ze de bar en Daras gooit een lege fles achter haar aan.

Een Duitse sergeant die alles zag gebeuren, roept majoor Daras tot de orde. Die wordt agressief en deelt een vuistslag uit, waarop het tot een handgemeen komt. De scheldende daras dreigt zijn mes en pistool te trekken en wordt vervolgens overmeesterd door Duitse soldaten.

Kamerlid Theo Francken (N-VA) stelt donderdag Kamervragen aan minister van Defensie Pieter De Crem over het incident.

"Afghanistan is precies een vergeten oorlog aan het worden," zegt Francken. "In Kunduz gaat het er nochtans erg heet aan toe. Sommige van onze jongens en meisjes zijn al voor de 5de keer in Afghanistan. De fysische en psychische druk zijn enorm en worden onderschat. Drank ,drugs en geweld zouden schering en inslag zijn in Kunduz en niemand treedt op. Er is nood aan meer psychologische begeleiding tijdens en decompressie na de opdracht."

Minister van Defensie Pieter De Crem heeft maandag zijn verontschuldigingen aangeboden aan Christian Schmidt, de Duitse staatssecretaris voor Defensie, voor het gedrag van de Belgische officier tegen de Duitse militairen.

donderdag 5 mei 2011

Belgische operatie “Salang Express” van Kunduz naar Kabul

De missie “Salang Express” is bedoeld om vanuit Kunduz drie keer 110 Afghaanse soldaten op te halen en die naar het noorden van Afghanistan te brengen waar ze zullen worden getraind door Belgen, Hongaren en Duitsers.

De operatie kende een lange voorbereidingstijd. In militair jargon wordt het “een beweging” genoemd. De afstand van Kunduz naar Kabul van 434 kilometer wordt in een dag gereden.

De beweging is genoemd naar het hoogste punt van de route, de Salang Tunnel, op 3.300 meter boven de zeespiegel. Verslaggevers Johanna de Tessières en Christophe Lamfalussy gaan mee als embedded verslaggevers voor La Libre Belgique.

Het doel van de beweging is om in drie keer 110 soldaten (per missie) op te halen in Kabul en ze naar het noorden van Afghanistan over te brengen. Daar zullen ze worden getraind door Belgen, Hongaren en Duitsers.

De route wordt afgelegd in een colonne van tientallen voertuigen. Er nemen 50 Belgische militairen aan deel. De bescherming en de vuurkracht wordt geleverd door Duitse soldaten, en Afghaanse soldaten die onder bevel staan van kolonel Hayatullah.

De weg ten zuiden van Kunduz is een betonnen weg en gezinnen werken in de velden en het landschap is indrukwekkend. Regelmatig zijn er opstoppingen.

Luitenent-kolonel Marc Lefebvre zit in het Belgische commandovoertuig. Hij vertelt dat het opleiden van het Afghaanse leger niet makkelijk is, maar is wel overtuigd van de missie.

Het opleiden van een bataljon zal volgens hem in zes maanden niet lukken. Hij noemt Afghanen “effectief wanneer ze willen, maar efficiënt en rendabel, nooit”.

dinsdag 12 april 2011

Defensie België doet niks voor nazorg militairen

De Belgische liberale vakbond VSOA Defensie vindt het niet kunnen dat minister van Defensie Pieter De Crem militairen na een missie in Afghanistan niet op decompressietrip wil laten gaan naar Cyprus. “Defensie doet niks voor de nazorg van onze militairen.”

Dat meldt de Belgische krant Het Laatste Nieuws. De vakbond zegt: "Wij vinden zo'n decompressiereis heel belangrijk voor militairen die in Kunduz bijvoorbeeld geconfronteerd zijn met de Taliban, of getuige zijn geweest van een zelfmoordaanslag.”

De bond vindt dat Belgische militairen heel goed worden voorbereid op missies en goed worden getraind en op het terrein ook uitstekend werk verrichten.

“Dan zou je toch mogen verwachten dat ze een goede nazorg krijgen,” aldus de bond.

De bond vindt het belangrijk dat de militairen hun gevoelens en stress kunnen loslaten voor ze weer de draad van het gewone leven oppikken.

"Als die militairen, die vier of zes maanden in Afghanistan onder druk stonden, meteen terugkeren, dan blijven ze met die gevoelens zitten. Tijdens zo'n decompressiereis wordt er met psychologen gewerkt om hen te laten ontstressen."

De liberale vakbond vindt het niet nodig dat elke militair die terugkeert uit een operatie op “decompressietrip” moet, maar dat dit per geval moet worden bekeken. Voor Belgische soldaten die nu deelnemen aan de NAVO-operatie in Libië lijkt het de bond zeer nuttig kunnen zijn.”

Volgens de VSOA gaat het erom “de militairen soepel de overgang te laten maken naar het leven van alledag, en daarvoor hebben ze ruimte nodig. Vergaderruimtes bijvoorbeeld.”

De bond pleit ervoor om van de nazorg een echt onderdeel te maken van elke operatie.

De onafhankelijke legervakbond ACMP keurt een decompressietrip na een missie in Afghanistan niet af, maar pleit ervoor om de discussie ten gronde te voeren en in een bredere context te zien.

Deze bond ziet graag een goede psychosociale begeleiding voor en tijdens de missie, en daarna moet er sterk geïnvesteerd worden in nazorg.

"Decompressie kan eventueel een onderdeel zijn van die nazorg, maar het gaat erom of zo’n reis in bepaalde gevallen nuttig kan zijn," zo zegt de ACMP.

In Afghanistan zijn Belgische soldaten onder meer gestationeerd in de provinciehoofdstad Kabul en in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz.