zondag 24 augustus 2008

België stuurt F-16’s en extra OMLT naar Afghanistan

De Belgische minister van Defensie Pieter De Crem heeft intussen ontkend dat de NAVO ook om Belgische grondtroepen heeft gevraagd in het zuiden van Afghanistan naar aanleiding van berichten op zaterdag in de media.

De Crem beweert dat die vraag nooit aan België is gesteld, en indien het zou worden gevraagd dan zouden de Belgen dat weigeren.

De minister deelde volgens de krant De Tijd mee dat de NAVO wel een grotere bijdrage aan zijn land heeft gevraagd voor de ISAF-operatie in Afghanistan.

Het Belgische ministerie van Defensie stuurt daarom een extra Operational Mentoring and Liaison Team (OMLT). Deze teams zijn bedoeld om de Afghaanse veiligheidsdiensten te trainen.

De krant bericht dat dit concreet betekent dat “er vijftig mensen extra worden ingezet voor de operatie die het luchtverkeer in Kabul regelt en waarover de Belgische delegatie de leiding heeft tot 1 oktober”.

De bewindsvoerder benadrukte dat “Defensie niet op eigen houtje extra mankracht kan sturen en dat het steeds om beslissingen van de hele regering gaat”.

De minister zal op 31 augustus naar Afghanistan reizen om daar de aankomst van de vier F-16's te verwelkomen.

Deze zullen op 1 september samen met ongeveer 100 militairen naar het Aziatische land vliegen om deel te nemen aan de activiteiten die vanaf de grote luchtmachtbasis van Kandahar door de buitenlandse troepen worden ontplooid.

De Belgische troepenbijdrage aan de internationale strijdmacht zal door deze acties 450 manschappen gaan tellen. De Belgen zijn dan actief in Kabul, in Kunduz en in Kandahar.

De ISAF-veiligheidsmacht die wordt geleid door de NAVO telde volgens cijfers van de NAVO in juni 52.400 personeelsleden. Deze zijn afkomstig uit 40 landen.

De Crem ontkende dus dat de NAVO om extra militairen heeft gevraagd aan zijn land, hoewel de NAVO in het algemeen de deelnemende landen vaak heeft verzocht om meer troepen te sturen voor de ISAF-missie die te maken heeft met een opstand van de Taliban.

Zie ook
Vier F-16’s België naar Kandahar in Afghanistan voor operatie Guardian Falcon

zaterdag 9 augustus 2008

Soldaten uit België vertrokken naar Kandahar in Afghanistan

Vrijdag zijn 40 militairen uit België vanaf de luchtmachtbasis van Melsbroek naar Afghanistan vertrokken. Ze vormen de voorhoede van een detachement met 4 F-16 gevechtsvliegtuigen dat vanaf Kandahar Air Field gaat opereren.

De soldaten maken deel uit het vierde geniekorps van Amay en het Field Accomadation Unit (FAU). Ze hebben tot taak om de komst van vier F-16 gevechtsvliegtuigen op de basis van Kandahar voor te bereiden die deel gaan nemen aan de ISAF-troepenmacht.

Het contingent bestaat uit 39 Franstalige troepen en een Nederlandstalige. Ze zullen nauw samen gaan werken met Nederland en Frankrijk die al gevechtsvliegtuigen op de luchtmachtbasis van Kandahar hebben gestationeerd.

De beslissing van de Belgische regering wordt niet door iedereen in het land gesteund. Zo vindt de oppositiepartij SP.A dat de Belgische militairen niets te zoeken hebben in de “zinloze oorlog in Afghanistan”.

In de Belgische krant De Gazet van Antwerpen zegt Dirk Van der Maelen van de SP.A “dat de operatie in Afghanistan volledig haar doel mist”.

Volgens hem "is er meer nood aan humanitaire operaties in het land dan aan een nieuwe militaire interventie”.

De SP.A wijst er ook op dat de dure operatie (22,6 miljoen euro) het budget van het ministerie van Defensie overstijgt.

De Belgen die nu naar Afghanistan zijn vertrokken vormen de voorhoede van ruim 100 soldaten die Brussel in de zuidelijke stad Kandahar gaat stationeren.

België is al in Afghanistan en zorgt voor de beveiliging van het internationale vliegveld van Kabul (KAIA) en levert troepen voor het Regionaal Commando Noord van de ISAF-veiligheidsmacht.

Op 1 februari 2008 besloot de federale regering van België om vanaf september vier F-16-vliegtuigen naar het zuiden van Afghanistan te sturen vergezeld van 140 extra manschappen als aanvulling op de al bestaande bijdrage aan de ISAF-veiligheidsmacht.