donderdag 30 juni 2011

België wil troepen uit Kabul volledig terugtrekken maar actief blijven in Kunduz

België zal zijn troepen in de Afghaanse hoofdstad Kabul in de loop van 2012 helemaal terugtrekken. Brussel zal wel een actieve bijdrage blijven leveren in Kunduz en Kandahar.

Dat heeft het Belgische kernkabinet woensdag bepaald. De krant De Standaard schrijft dat de beslissingen binnenkort worden besproken met de betrokken internationale partners.

Belgische troepen zijn op drie locaties in Afghanistan gestationeerd.

Kabul
De terugtrekking uit de Afghaanse hoofdstad zal geleidelijk verlopen en gaat uit van de vaststelling dat de veiligheidssituatie is verbeterd en dat de overdracht van de veiligheidstaken aan de Afghanen kan worden voortgezet.

In Kabul zijn 325 soldaten gelegerd. Ze zorgen voor de beveiliging van de luchthaven en hebben vrijwel niets te doen.

Kunduz en Kandahar
België zal wel een actieve bijdrage blijven leveren in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz en de zuidelijke provincie Kandahar.

In Kunduz trainen Belgen het Afghaanse leger en vanaf Kandahar Airfield voeren 6 F16’s luchtoperaties uit.

Brussel is van plan om tegen het najaar in het licht van de Afghanistan-conferentie in Bonn te bepalen welke civiele bijdragen kunnen worden geleverd. De conferentie in Bonn wordt begin december 2011 gehouden.

In Kunduz leiden 127 Belgen Afghaanse militairen op. In de Zuid-Afghaanse stad Kandahar zijn 6 Belgische F-16’s gestationeerd met 116 manschappen.

Libanon
België zal aan de Verenigde Naties voorstellen om de Belgische bijdrage aan de VN-operatie UNIFIL in Libanon, die tot nu toe was toegespitst op ontmijning, naar andere taakstellingen te doen evolueren.

Somalië
Voor de Somalische kust zal België in het najaar 2012 voor een periode van 3 maanden een fregat inzetten voor de bestrijding van de piraterij in het kader van de operatie Atalanta van de Europese Unie.

Congo
In de Democratische Republiek Congo zal het detachement C-130 verder ter beschikking houden van de VN-operatie MONUSCO. Hiermee wordt onder meer de Congolese verkiezingsagenda als ondersteund.

Deze herschikking van de Belgische troepenmacht in het buitenland zal naar verwachting een besparing opleveren die wordt geraamd op 25 miljoen euro.

Op een kaart van het Belgische ministerie van Defensie staat aangegeven waar troepen uit België zich wereldwijd bevinden:

(Kaart, MvD België)

zondag 26 juni 2011

De Crem wil helft Belgische troepen uit Afghanistan terugtrekken

De Belgische minister van Defensie Pieter De Crem (CD&V) gaat de regering en de partners in de ISAF-veiligheidsmacht voorstellen het aantal Belgische troepen in Afghanistan in 2012 te halveren.

Dat heeft De Crem zondagmiddag aangekondigd in de journaals van VTM en RTL. De Belgische troepenreductie zal plaatsvinden in het verlengde van de gedeeltelijke terugtrekking die president Barack Obama afgelopen week aankondigde voor de Amerikanen.

Tot 31 december van dit jaar hebben de Belgen een mandaat om met maximaal 626 manschappen deel te nemen aan de International Security Assistance Force van de NAVO.

Belgische troepen zijn op drie locaties in Afghanistan gestationeerd. In Kabul zijn 325 soldaten gelegerd. Ze zorgen voor de beveiliging van de luchthaven en hebben vrijwel niets te doen.

In Kunduz leiden 127 Belgen Afghaanse militairen op. In de Zuid-Afghaanse stad Kandahar zijn Belgische F-16’s gestationeerd met 116 manschappen.

De terugtrekking betreft vooral het detachement in Kabul. Een compagnie met vijf pelotons die de luchthaven bewaakt zal in het geheel teruggetrokken worden.

De Crem meldt dat de opdrachten die bijdragen tot de “Afghanisatie” en de opleiding van het Afghaanse leger zullen worden voortgezet.

Hij noemt dit opdrachten die nog steeds vooruitgang boeken en die onontbeerlijk zijn voor de Afghaanse autoriteiten op termijn om het land naar autonomie te leiden.

Afghanistatie, ook wel de transitie of het Kabulproces genoemd, duidt aan dat de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van Afghanistan steeds meer in handen komt van de Afghanen zelf.

De afgelopen week meldden naast de VS ook Duitsland en Frankrijk dat ze hun troepental in Afghanistan willen afbouwen.

Zie ook:
Obama trekt 33.000 soldaten terug uit Afghanistan, eerst 10.000 dit jaar