donderdag 30 juni 2011

België wil troepen uit Kabul volledig terugtrekken maar actief blijven in Kunduz

België zal zijn troepen in de Afghaanse hoofdstad Kabul in de loop van 2012 helemaal terugtrekken. Brussel zal wel een actieve bijdrage blijven leveren in Kunduz en Kandahar.

Dat heeft het Belgische kernkabinet woensdag bepaald. De krant De Standaard schrijft dat de beslissingen binnenkort worden besproken met de betrokken internationale partners.

Belgische troepen zijn op drie locaties in Afghanistan gestationeerd.

Kabul
De terugtrekking uit de Afghaanse hoofdstad zal geleidelijk verlopen en gaat uit van de vaststelling dat de veiligheidssituatie is verbeterd en dat de overdracht van de veiligheidstaken aan de Afghanen kan worden voortgezet.

In Kabul zijn 325 soldaten gelegerd. Ze zorgen voor de beveiliging van de luchthaven en hebben vrijwel niets te doen.

Kunduz en Kandahar
België zal wel een actieve bijdrage blijven leveren in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz en de zuidelijke provincie Kandahar.

In Kunduz trainen Belgen het Afghaanse leger en vanaf Kandahar Airfield voeren 6 F16’s luchtoperaties uit.

Brussel is van plan om tegen het najaar in het licht van de Afghanistan-conferentie in Bonn te bepalen welke civiele bijdragen kunnen worden geleverd. De conferentie in Bonn wordt begin december 2011 gehouden.

In Kunduz leiden 127 Belgen Afghaanse militairen op. In de Zuid-Afghaanse stad Kandahar zijn 6 Belgische F-16’s gestationeerd met 116 manschappen.

Libanon
België zal aan de Verenigde Naties voorstellen om de Belgische bijdrage aan de VN-operatie UNIFIL in Libanon, die tot nu toe was toegespitst op ontmijning, naar andere taakstellingen te doen evolueren.

Somalië
Voor de Somalische kust zal België in het najaar 2012 voor een periode van 3 maanden een fregat inzetten voor de bestrijding van de piraterij in het kader van de operatie Atalanta van de Europese Unie.

Congo
In de Democratische Republiek Congo zal het detachement C-130 verder ter beschikking houden van de VN-operatie MONUSCO. Hiermee wordt onder meer de Congolese verkiezingsagenda als ondersteund.

Deze herschikking van de Belgische troepenmacht in het buitenland zal naar verwachting een besparing opleveren die wordt geraamd op 25 miljoen euro.

Op een kaart van het Belgische ministerie van Defensie staat aangegeven waar troepen uit België zich wereldwijd bevinden:

(Kaart, MvD België)