woensdag 23 april 2008

België en Luxemburg en BELU-ISAF 16 en Kunduz 17 in Afghanistan

Binnen de ISAF-veiligheidsmacht van de NAVO vervult België nu twee hoofdtaken. Er is sprake van de zending BELU ISAF 16 en KUNDUZ 17. Belgen ondersteunen het PRT in Kunduz en zijn “leadnation” op de internationale luchthaven van Kabul (KAIA).

Op 1 oktober 2007 nam België het bevel over het KAIA van Noorwegen over. Het huidige regiment in Kabul wordt geleid door het 2 Bataillon Commando uit Flawinne.

Het detachement bestaat uit Nederlandstalige en Franstalige militairen uit verschillende eenheden, en wordt versterkt door een Luxemburgse sectie.

De hoofdopdracht bestaat uit het beveiligen van het vliegveld van Kabul in een internationaal samenwerkingsverband. De Belgische soldaten werken in opdracht op het Kabul International Airport (KAIA).

Op het vloegveld van Kabul is België “Leadnation”. Het detachement staat onder bevel van kolonel-vlieger Mike De Coninck. Het motto van de missie is “Be Vigilant, Get Solutions”.

De huidige lichting BELU-ISAF16 is in Kabul actief van midden februari 2008 tot begin juli 2008.

Het totaal aantal Belgische soldaten in Afghanistan bestaat momenteel uit ongeveer 360 manschappen.

Kunduz
Sinds juli 2005 zet België militairen in voor het Provicial Reconstruction Team Kunduz (PRT KUNDUZ), dat wordt geleid door Duitsland en behoort tot het regionaal Commando Noord van de ISAF dat eveneens wordt geleid door Duitsland.

Kapitein Nicolas Pinola, de Detachementscommandant, noemt de Belgische inbreng in het PRT Kunduz “kleinschalig, maar erg gewaardeerd door onze Duitse collega’s. Alle Belgische medewerkers zijn “professionals” in hun vakgebied”.

In totaal werken er 22 Belgen in verschillende domeinen. Zoals het detachement in Kabul kennen ze een rotatieperiode van 4 maanden. Alle Belgen zijn geïntegreerd in één van de Duitse diensten van het PRT KUNDUZ.

Elf Belgische militairen werken voor het Operatiecentrum van PRT Kunduz en staan in voor de veiligheid van de ISAF troepen en de lokale bevolking op het gebied van niet-ontplofte tuigen en IEDD (Improvised Explosive Device Disposal - neutralisatie van geïmproviseerde explosieve tuigen).

Vier personen van het 2e Regiment Veldartillerie vormen een Belgisch Tactical Psy Ops Team (naast een Duitse Tactical Psy Ops Team).

Zij zijn verantwoordelijk om de ISAF communicatie met de plaatselijke bevolking te onderhouden. Dit gebeurt door middel van het verspreiden van ISAF publicaties.

Vier personen van de “Aircomponent” (1W Beauvechain, Basis Koksijde, 15 W Melsbroek, 2W Florennes) zijn verantwoordelijk voor het Marshallen, begeleiden, laden en lossen van alle vliegtuigen die gebruik maken van de luchthaven van Kunduz.

Twee personen, afkomstig van DG IPR Evere en 10 W Kleine Brogel, staan in voor het onderhoud en de controle van de NATO communicaties van het PRT in Kunduz.

Tenslotte levert het Belgische ministerie van Defensie een ambulancier (CMO1 Leopoldsburg) die volledig geïntegreerd is in het Duitse “Rettungszentrum”, de kliniek van het PRT Kunduz.

Vanaf midden 2008 staat er een uitbreiding van de Belgische missie gepland naar het zuiden van Afghanistan. België zal dan 4 F-16 gevechtsvliegtuigen stationeren op het Kandahar Air Field (KAF) om de bondgenoten in het zuiden te steunen

donderdag 10 april 2008

Belgen mogen geweld gaan gebruiken in zuiden van Afghanistan

De vier F-16’s uit België die vanaf 1 september vanaf de luchtmachtbasis in Kandahar in het zuiden van Afghanistan gaan opereren voor de ISAF-veiligheidsmacht mogen bombardementen uitvoeren.

Dat heeft volgens de media in het land de Belgische minister van Defensie Pieter De Crem (CD&V) verklaard.

De Crem, minister-president Leterme en minister van Buitenlandse Zaken De Gucht gaven in de gemengde commissies van Buitenlandse Zaken en Defensie van Kamer en Senaat een verslag over de NAVO-top van Boekarest.

De Belgische inzet van F-16’s in het zuiden zal voorlopig vier maanden duren.

Tegenstanders van de inzet van de F-16’s wijzen er onder meer op dat beslissing is genomen zonder dat er is gedebatteerd in het Belgische parlement en dat er door de inzet van de jachtbommenwerpers ook slachtoffers onder de burgers kunnen vallen.

Volgens de “rules of engagement”, de aanvalsvoorwaarden, mogen piloten doelwitten pas onder vuur nemen als ze “ondubbelzinnig zeker zijn”. Ook kan de Belgische officier in de operationele commando elke opdracht herroepen.

De gevechtsvliegtuigen zullen worden ingezet als afschrikmiddel, voor verkenningsvluchten en om te bombardementen.

zondag 6 april 2008

Motief voor extra troepenzending België naar Afghanistan

De Belgische minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht heeft het besluit van de regering Leterme verdedigd om extra militairen naar Afghanistan te sturen voor de ISAF. Volgens de bewindsman “versterkt de beslissing het gewicht van België op internationaal vlak”.

De Belgische regering nam het besluit zonder dat er een debat aan vooraf ging in het parlement.

Verder zijn tegenstanders van de uitbreiding van het mandaat van mening dat het land meer betrokken raakt in een oorlog, waarbij het maken van burgerslachtoffers ook vrijwel onvermijdelijk is.

De Gucht echter beweert dat als België niet deelneemt aan deze internationale inspanning het anders geen rol speelt op het internationaal vlak.

Hij ontkende echter dat België door extra militairen te sturen zou zijn gezwicht voor Amerikaanse druk.

De Gucht zei dat het op vraag van de NAVO is dat zijn land meer soldaten stuurt, maar dat de beslissing een strikte Belgische aangelegenheid is.

België zal vanaf september voor vier maanden vier F-16’s aan de ISAF-missie in het zuiden van Afghanistan leveren.

De Verenigde Staten hebben de laatste maanden onder meer Duitsland onder druk gezet om soldaten te sturen naar het zuiden van Afghanistan.

De Belgische minister herinnerde er aan dat de missie in Afghanistan een mandaat heeft van de Verenigde Naties. De beslissing om extra F16's en 80 militairen te sturen is overigens niet uitzonderlijk voor De Gucht.

Hij zei dat België dat ook al in 2003 heeft gedaan naar aanleiding van de verkiezingen in het Aziatische land.

Tegenstanders van de Belgische beslissing om meer soldaten te sturen naar Afghanistan wijzen erop dat het besluit is genomen zonder enig parlementair debat. Voor Pax Christi Vlaanderen is dit bijvoorbeeld “onaanvaardbaar”.

Pax Christi Vlaanderen is van mening dat het niet consulteren van het parlement bij het nemen van de belangrijke beslissing om extra troepen en vliegtuigen naar Afghanistan te sturen getuigt van weinig respect voor het democratisch stelsel.

De beslissing “sluit bovendien een debat ten gronde uit over essentiële elementen waarmee rekening gehouden moet worden bij elke beslissing over het Belgische engagement in Afghanistan,” aldus Pax Christi Vlaanderen.

België neemt momenteel met ongeveer 300 soldaten deel aan de International Security Assistance Force. De Belgen zijn gelegerd in Kabul en het noorden van Afghanistan.

In de tweede helft van dit jaar wil het land 4 F-16-gevechtsvliegtuigen en 100 militairen naar de zuidelijke provincie Kandahar sturen.

Voor en tegenstanders
De opstand van de Taliban is in het zuiden het hevigst. België wil daar onder meer nauw samenwerken met Nederland. Voorstanders van de missie zien het als steungetuigenis aan de NAVO.

Tegenstanders van de uitbreiding van het Belgisch mandaat zeggen dat België hiermee overstapt van zuiver logistieke en ondersteunende opdrachten naar participatie in oorlogsoperaties.

Zij vinden de huidige Belgische interventie in Afghanistan al betwistbaar. Deze dreigt nu uit te lopen op een oorlogsoperatie, waarbij burgerslachtoffers haast onvermijdelijk zijn.