zondag 6 april 2008

Motief voor extra troepenzending België naar Afghanistan

De Belgische minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht heeft het besluit van de regering Leterme verdedigd om extra militairen naar Afghanistan te sturen voor de ISAF. Volgens de bewindsman “versterkt de beslissing het gewicht van België op internationaal vlak”.

De Belgische regering nam het besluit zonder dat er een debat aan vooraf ging in het parlement.

Verder zijn tegenstanders van de uitbreiding van het mandaat van mening dat het land meer betrokken raakt in een oorlog, waarbij het maken van burgerslachtoffers ook vrijwel onvermijdelijk is.

De Gucht echter beweert dat als België niet deelneemt aan deze internationale inspanning het anders geen rol speelt op het internationaal vlak.

Hij ontkende echter dat België door extra militairen te sturen zou zijn gezwicht voor Amerikaanse druk.

De Gucht zei dat het op vraag van de NAVO is dat zijn land meer soldaten stuurt, maar dat de beslissing een strikte Belgische aangelegenheid is.

België zal vanaf september voor vier maanden vier F-16’s aan de ISAF-missie in het zuiden van Afghanistan leveren.

De Verenigde Staten hebben de laatste maanden onder meer Duitsland onder druk gezet om soldaten te sturen naar het zuiden van Afghanistan.

De Belgische minister herinnerde er aan dat de missie in Afghanistan een mandaat heeft van de Verenigde Naties. De beslissing om extra F16's en 80 militairen te sturen is overigens niet uitzonderlijk voor De Gucht.

Hij zei dat België dat ook al in 2003 heeft gedaan naar aanleiding van de verkiezingen in het Aziatische land.

Tegenstanders van de Belgische beslissing om meer soldaten te sturen naar Afghanistan wijzen erop dat het besluit is genomen zonder enig parlementair debat. Voor Pax Christi Vlaanderen is dit bijvoorbeeld “onaanvaardbaar”.

Pax Christi Vlaanderen is van mening dat het niet consulteren van het parlement bij het nemen van de belangrijke beslissing om extra troepen en vliegtuigen naar Afghanistan te sturen getuigt van weinig respect voor het democratisch stelsel.

De beslissing “sluit bovendien een debat ten gronde uit over essentiële elementen waarmee rekening gehouden moet worden bij elke beslissing over het Belgische engagement in Afghanistan,” aldus Pax Christi Vlaanderen.

België neemt momenteel met ongeveer 300 soldaten deel aan de International Security Assistance Force. De Belgen zijn gelegerd in Kabul en het noorden van Afghanistan.

In de tweede helft van dit jaar wil het land 4 F-16-gevechtsvliegtuigen en 100 militairen naar de zuidelijke provincie Kandahar sturen.

Voor en tegenstanders
De opstand van de Taliban is in het zuiden het hevigst. België wil daar onder meer nauw samenwerken met Nederland. Voorstanders van de missie zien het als steungetuigenis aan de NAVO.

Tegenstanders van de uitbreiding van het Belgisch mandaat zeggen dat België hiermee overstapt van zuiver logistieke en ondersteunende opdrachten naar participatie in oorlogsoperaties.

Zij vinden de huidige Belgische interventie in Afghanistan al betwistbaar. Deze dreigt nu uit te lopen op een oorlogsoperatie, waarbij burgerslachtoffers haast onvermijdelijk zijn.